Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức bậc Mầm non

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẦM NON GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

8/2/2019 8:09:59 AM
Trường Mầm non Hương Hóa thành lập năm 2000. Trong những năm qua trường luôn phấn đấu không ngừng vượt mọi khó khăn từng bước đi lên. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, trường MN Hương Hoá đã có một bề dày thành tích đáng trân trọng: nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được tặng nhiều giấy khen của các cấp lãnh đạo, trường được công nhận danh hiệu đơn vị văn hoá vào năm 2008.
PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HƯƠNG HÓA                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 09 /KHMN                                                             Hương Hóa, ngày 08  tháng 9 năm 2010.
 
 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẦM NON GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
Trường Mầm non Hương Hóa thành lập năm 2000. Trong những năm qua trường luôn phấn đấu không ngừng vượt mọi khó khăn từng bước đi lên. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, trường MN Hương Hoá đã có một bề dày thành tích đáng trân trọng: nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được tặng nhiều giấy khen của các cấp lãnh đạo, trường được công nhận danh hiệu đơn vị văn hoá vào năm 2008.
  Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Trường mầm non Hương Hóa xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến năm 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của hiệu trưởng nhà trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. 
A. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
I/ Tình hình nhà trường.
1. Môi trường bên trong.
1.1 Điểm mạnh.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường: 18 trong đó: BGH: 2, CBGV: 16.
- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 5 đ/c trên chuẩn (02 đ/c đại học, 3 đ/c cao đẳng).
- Công tác tổ chức quản lý của BGH: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên: nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
* Chất lượng học sinh:
- Năm 2010 - 2011
Số lượng: + Nhà trẻ thực hiện 2 nhóm lớp với:
- 40 cháu: 100% kế hoạch
+ Mẫu giáo: Thực hiện với 4 lớp:
- 120/236 trẻ đạt: 56% .
- 30/30/236 đạt 100%.
* Cơ sở vật chất:
+ Phòng học: 6 phòng.
+ Phòng y tế : 0
+ Phòng hội đồng : 0
+ Phòng điều hành: 01 ( phòng hiệu trưởng 15 m2)
+ Có 4 máy vi tính trong đó có 3 máy đã được kết nối Internet)
+ Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại (tuy nhiên chưa đồng bộ, thiết bị đã có song còn hẹp chất lượng còn thấp, phòng học chức năng còn thiếu chưa có phòng đa chức năng.
- Thành tích chính: Đã khẳng định được vị trí trong ngành giáo dục, được học sinh và phụ huynh học sinh tin cậy. Năm học 2010- 2011 đạt danh hiệu Trường tiên tiến.
1.2. Điểm hạn chế.
- Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu:
+ Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn mang tính động viên, chưa thực chất, phân công công tác chưa phù hợp với năng lực, trình độ, khả năng của một số giáo viên.
- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy hoặc quản lý, giáo dục học sinh, có giáo viên trình độ chuyên môn hạn chế ở từng bộ môn, ý thức tự học chưa cao, bảo thủ, sự tín nhiệm của học sinh và đồng nghiệp và nhân dân thấp. Nhân viên bảo vệ do trường tự hợp đồng, lương còn thấp nên không đảm bảo yêu cầu đề ra.
- Chất lượng học sinh: Học sinh con theo bố mẹ đi làm ăn xa nên tỉ lệ đến lớp còn thấp.
- Cơ sở vật chất: Chưa đồng bộ, hiện đại, phòng học chức năng còn thiếu, chưa có phòng đa chức năng. Đồ dùng và trang thiết bị hầu như không.
2. Môi trường bên ngoài
2.1. Thời cơ.
Trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đảng, Chính quyền địa phương, sự đồng thuận của tập tể cán bộ giáo viên, nhân viên, sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên phần đông còn trẻ, đạt trình độ chuẩn 100%, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt. Nhu cầu giáo dục chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng.
2.2. Thách thức:
- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.
- Phòng học, cơ sở vật chất thiếu trong khi nhu cầu đến lớp của trẻ sẽ tăng lên.
- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
II. CÁC VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC.
*/. Xác định các vấn đề ưu tiên.
- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá trẻ theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
- Tăng cường công tác tham mưu đầu tư cơ sở vật chất.
- Thực hiện tốt công tác Xã hội hoá giáo dục.
- Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.
B. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
I/ Tầm nhìn, Sứ mệnh và các giá trị .
1. Tầm nhìn.
Một ngôi trường thân thiện, uy tín, chất lương đúng tiêu chuẩn Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. Nơi phụ huynh, học sinh tin cậy. Một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên. Ổn định về chất lượng.
2. Sứ mệnh.
Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp,có kỷ cương, tình thương, trách nhiệm có chất lượng để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực xoá bỏ những hủ tục lạc hậu.
3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.
- Tình đoàn kết - Lòng nhân ái - Sự hợp tác - Tinh thần trách nhiệm - Tính trung thực
C. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG.
1.Mục tiêu chung.
Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
2. Chỉ tiêu cụ thể.
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.
- 100% CB, GV, NV có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, mến trẻ, thương yêu và chăm sóc trẻ chu đáo.
- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80%.
- 85 - 100% giáo viên sử dụng thành thạo máy tính
- Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 20% .
- Có trên 100% cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên trên chuẩn
- 100% tổ chuyên môn có giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn
- Có từ 20 - 30% , CBQL, GV đạt giỏi các cấp.
- 100% CB, GV, NV tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua các cấp phát động.
2.2. Học sinh- Quy mô:
+ Nhóm, lớp học: 12  nhóm, lớp.
+ Học sinh: 330 học sinh.
- Chất lượng giáo dục:
+ Đảm bảo chất lượng học sinh. Đặc biệt là học sinh 5 tuổi chất lượng đạt từ 95 - 100 %
- Kỹ năng sống.
+ Trẻ được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, biết giao tiếp, ứng xử đúng mực. Tích cực tự giác tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, có tinh thần giúp đỡ bạn.
2.3 Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua 
2.3. Cơ sở vật chất.
- Xây dựng phòng chức năng, phòng các bộ phận.
- Trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.
- Trang bị phòng tin học, phòng âm nhạc, phòng truyền thống; xây mới 9 phòng học
- Bê tông hoá sân trường.
- Xây dựng vườn hoa, khuôn viên nhà trường đảm bảo môi trường sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp”, thân thiện, hiệu quả.
3. Phương châm hành động:  “Chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ là danh dự của nhà trường”
D. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC.
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.
- Coi trọng giáo dục lễ giáo, nhân cách cho HS.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục lễ giáo và chất lượng giáo dục. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá xếp loại trẻ phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, nhân viên trong toàn trường
2. Xây dựng và phát triển đội ngũ.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Người phụ trách: Hiệu trưởng, PHT, tổ trưởng chuyên môn. GV có kinh nghiệm.
3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.
Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài. Người phụ trách: Hiệu trưởng, PHT phụ trách cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục; kế toán, nhân viên thiết bị.
4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
Tiếp tục triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy. Xây dựng, trang Web, thư viện điện tử… của trường góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc. Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng, tổ công tác công nghệ thông tin
5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV.
- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.
+ Nguồn lực tài chính
- Ngân sách Nhà nước.
- Ngoài ngân sách “ Từ công tác xã hội hoá, PHHS…”
+ Nguồn lực vật chất
- Khuôn viên Nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình khác.
- Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy - học.
- Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Hội CMHS.
6. Xây dựng thương hiệu:
- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của phụ huynh và xã hội đối với Nhà trường.
- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, CNV, học sinh và PHHS.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
Đ. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:
Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:
*/ Chiến lược giai đoạn 2010 - 2015.
- Giai đoạn 1: Từ năm 2010 – 2011: 
+ Triển khai chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên, báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo.
+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung.
+ Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung.
- Giai đoạn 2: Từ năm 2012 - 2013: Tham mưu và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đọan 1.
- Giai đoạn 3: Từ năm 2014 – 2015: Tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nhà trường.
*/Tầm nhìn đến năm 2020:
- Giai đoạn: Từ năm 2015 – 2016: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng CS - GD trẻ.
- Giai đoạn: Từ năm 2016 – 2017: Đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng CS - GD trẻ; Tích cực xây dựng CSVC
- Giai đoạn: Từ năm 2017 – 2018: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng CS - GD trẻ; Không ngừng tăng trưởng CSVC
- Giai đoạn: Từ năm 2018 – 2019: Phấn đấu hoàn thành xây dựng Trường MN Hương Hóa đạt chuẩn Quôc gia.
- Giai đoạn: Từ năm 2019 – 2020: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng CS - GD trẻ; Bổ sung thêm các thiết bị phục vụ hoạt động vui chơi, chăm sóc - giáo dục trẻ.
 
4. Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
5. Đối với các Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện kế hoạch.
6. Đối với tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
E. KẾT LUẬN,  KIẾN NGHỊ :
Thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2010 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020 trường Mầm non Hương Hóa có nhiều cơ hội, song không ít những khó khăn và thách thức. Việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020 là tâm huyết và trí tuệ của cả tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho học sinh, cho phụ huynh, nhân dân và Cấp ủy, Chính quyền địa phương. Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020 là văn bản định hướng cho sự phát triển của nhà trường, trên cơ sở đó từng tổ chức và cá nhân trong xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với sự phát triển chung nhà trường.
Nhà trường kính đề nghị Chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT quan tâm đầu tư kinh phí theo lộ trình để xây dựng cơ sở vật chất. Các bậc phụ huynh học sinh quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để con em được chăm sóc - giáo dục đầy đủ. Hàng năm Phòng GD&ĐT quan tâm và chỉ đạo giúp đỡ nhà trường trong việc thực hiện chuyên môn, điều động bố trí giáo viên, nhân viên hợp lý đảm bảo cả số lượng và chất lượng.
Trên đây là kế hoạch chiến lược giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến năm 2020 của trường Mầm non Hương Hóa. Đề nghị các bộ phận, các cá nhân trong nhà trường thực hiện có hiệu quả.
Nơi nhận:  HIỆU TRƯỞNG
PGD&ĐT( B/c)
UBND xã ( B/c)
Lưu VT
 
Nguyễn Thị Duyên
 
DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT
 
Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  Danh sách trực lễ 30/4 5/3/2019 10:23:31 AM

  CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ CHO TRẺ 11/21/2018 4:24:52 PM

  Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 10/31/2018 8:47:25 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12 10/30/2018 7:56:38 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 10/30/2018 7:54:51 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 10/30/2018 7:50:35 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 10/30/2018 7:48:09 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 9/26/2018 3:38:18 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 9/21/2018 1:00:01 PM

  THÔNG BÁO HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH LẦN 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 9/20/2018 3:59:07 PM

ĐỊA CHỈ
Xã Hương Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: mnhuonghoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường MN Hương Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình