Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức bậc Mầm non

Danh sách trực lễ 30/4

5/3/2019 10:23:31 AM
Truong MN hương Hóa

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN HƯƠNG HÓA                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

      Hương Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC CƠ QUAN

TRONG DỊP NGHĨ LỄ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2019

 

TT

Lãnh đạo

Giáo viên, nhân viên

Bảo vệ

Ngày trực

1

Phạm Thị Thanh Tuyền

Đinh Thị Lý

Đinh Thị Lý

27/4/2019

(22/03/2019 ÂL) Thứ 7

2

Phạm Thị Thanh Tuyền

Đặng Thị Hồng Vui

Đinh Thị Lý

28/4/2019

(23/3/2019 ÂL)

Chủ nhật

3

Cao Thị Hồng Xoan

Nguyễn Thị Quyên

Đinh Thị Lý

29/4/2019

(24/3/2019 ÂL)

Thứ 2

4

Cao Thị Hồng Xoan

Đặng Thị Phương Thúy

Đinh Thị Lý

30/04/2019

(25/3/2019 ÂL)

Thứ 3

5

Cao Thị Hồng Xoan

Đặng Thị Hồng Vui

Đinh Thị Lý

01/04/2018

(26/3/2019 ÂL)

Thứ 4

 

                                                                             TM.BGH NHÀ TRƯỜNG

        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                Cao Thị Hồng Xoan

Các Tin đã đăng

  CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ CHO TRẺ 11/21/2018 4:24:52 PM

  Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 10/31/2018 8:47:25 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12 10/30/2018 7:56:38 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 10/30/2018 7:54:51 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 10/30/2018 7:50:35 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 10/30/2018 7:48:09 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 9/26/2018 3:38:18 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 9/21/2018 1:00:01 PM

  THÔNG BÁO HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH LẦN 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 9/20/2018 3:59:07 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 6 9/20/2018 3:56:26 PM

ĐỊA CHỈ
Xã Hương Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: mnhuonghoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường MN Hương Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình