Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

kế hoạch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10-2020

11/1/2020 7:37:34 PM

 TRƯỜNG MN HƯƠNG HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 10

(Từ ngày 2/11/2020 đến ngày 8/11/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

LỊCH TRỰC TRƯA

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Trẻ

Thứ Hai

2/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Xoan trực trưa

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/C Thùy làm việc tại điểm lẻ Tân Sơn

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Ba

3/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Trang

trực trưa

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Tuyền Phó Hiệu Trưởng làm việc tại điểm lẻ Tân Sơn

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Tư

4/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Tuyền trực trưa

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Năm

5/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Trang; Tuyền trực trưa

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Tuyền Phó Hiệu Trưởng làm việc tại điểm lẻ Tân Sơn

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Sáu

6/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Xoan trực trưa

 

Chiều

Làm việc bình thường

Tổ chức hội thi GVDG cấp trường (Thi lý thuyết)

Làm việc bình thường

Tham gia hội thi GVDG cấp trường

Làm việc bình thường

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Bảy

7/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Chủ nhật

8/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 10/26/2020 9:52:22 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUÂN 8 10/19/2020 5:37:55 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUÂN 7 10/13/2020 7:17:39 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 THÁNG 10 10/6/2020 8:08:36 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5-2020 9/29/2020 2:46:18 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4-2020 9/24/2020 9:21:52 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 9/24/2020 9:19:55 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 9/24/2020 9:17:18 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1-2020 9/24/2020 9:14:48 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 6/13/2020 9:11:14 AM

ĐỊA CHỈ
Xã Hương Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: mnhuonghoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường MN Hương Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình