Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

kế hoạch công tác

LICH CÔNG TÁC TUẦN 12-2020

11/15/2020 7:39:27 PM

 TRƯỜNG MN HƯƠNG HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 12

(Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

LỊCH TRỰC TRƯA

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Trẻ

Thứ Hai

16/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Trang trực trưa

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Đ/C Thùy làm việc tại điểm lẻ Tân Sơn

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Ba

17/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Xoan

trực trưa

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Tuyền Phó Hiệu Trưởng làm việc tại điểm lẻ Tân Sơn

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Tư

18/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Tuyền trực trưa

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Năm

19/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Chiều

Tổ chức tọa đàm ngày 20-11

 

Tham Gia tọa đàm 20-11

Tham gia tọa đàm 20-11

Nghỉ

Thứ Sáu

20/11

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Tuyền Phó Hiệu Trưởng làm việc tại điểm lẻ Tân Sơn

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

21/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Chủ nhật

22/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11-2020 11/6/2020 3:58:48 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10-2020 11/1/2020 7:37:34 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 10/26/2020 9:52:22 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUÂN 8 10/19/2020 5:37:55 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUÂN 7 10/13/2020 7:17:39 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 THÁNG 10 10/6/2020 8:08:36 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5-2020 9/29/2020 2:46:18 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4-2020 9/24/2020 9:21:52 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 9/24/2020 9:19:55 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 9/24/2020 9:17:18 AM

ĐỊA CHỈ
Xã Hương Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: mnhuonghoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường MN Hương Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình