Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

kế hoạch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11-2020

11/6/2020 3:58:48 PM

 TRƯỜNG MN HƯƠNG HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 11

(Từ ngày 9/11/2020 đến ngày 15/11/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

LỊCH TRỰC TRƯA

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Trẻ

Thứ Hai

9/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Trang trực trưa

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Đ/C Thùy làm việc tại điểm lẻ Tân Sơn

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Ba

10/11

Sáng

Làm việc bình thường

(Tổ chức dạy  thực hành hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường từ thứ 3 - 6)

Dạy học bình thường

Tham gia hội thi GVDG cấp trường (Dạy thực hành từ thứ 3 - 6)

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Xoan

trực trưa

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Tuyền Phó Hiệu Trưởng làm việc tại điểm lẻ Tân Sơn

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Tư

11/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Tuyền trực trưa

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Năm

12/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Trang; Tuyền trực trưa

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Tuyền Phó Hiệu Trưởng làm việc tại điểm lẻ Tân Sơn

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Sáu

13/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Xoan trực trưa

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Bảy

14/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Chủ nhật

15/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10-2020 11/1/2020 7:37:34 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 10/26/2020 9:52:22 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUÂN 8 10/19/2020 5:37:55 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUÂN 7 10/13/2020 7:17:39 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 THÁNG 10 10/6/2020 8:08:36 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5-2020 9/29/2020 2:46:18 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4-2020 9/24/2020 9:21:52 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 9/24/2020 9:19:55 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 9/24/2020 9:17:18 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1-2020 9/24/2020 9:14:48 AM

ĐỊA CHỈ
Xã Hương Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: mnhuonghoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường MN Hương Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình