Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

kế hoạch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13-11-2020

11/22/2020 9:14:34 PM

 TRƯỜNG MN HƯƠNG HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 13

(Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

LỊCH TRỰC TRƯA

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Trẻ

Thứ Hai

23/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Trang trực trưa

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Đ/C Thùy làm việc tại điểm lẻ Tân Sơn

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Ba

24/11

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Xoan

trực trưa

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Tuyền Phó Hiệu Trưởng làm việc tại điểm lẻ Tân Sơn

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Tư

25/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Tuyền trực trưa

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Năm

26/11

Sáng

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

 

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Xoan

trực trưa

Chiều

Làm việc bình thường

 

 

Làm việc bình thường

 

 

Làm việc bình thường

 

 

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Sáu

27/11

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Tuyền Phó Hiệu Trưởng làm việc tại điểm lẻ Tân Sơn

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Đ/C Trang, Tuyền trực trưa

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

(Ăn bán trú)

Thứ Bảy

28/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Chủ nhật

29/11

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LICH CÔNG TÁC TUẦN 12-2020 11/15/2020 7:39:27 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11-2020 11/6/2020 3:58:48 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10-2020 11/1/2020 7:37:34 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 10/26/2020 9:52:22 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUÂN 8 10/19/2020 5:37:55 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUÂN 7 10/13/2020 7:17:39 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 THÁNG 10 10/6/2020 8:08:36 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5-2020 9/29/2020 2:46:18 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4-2020 9/24/2020 9:21:52 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 9/24/2020 9:19:55 AM

ĐỊA CHỈ
Xã Hương Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: mnhuonghoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường MN Hương Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình